Döküm

  • Döküm

    Döküm

    Döküm səmərəli və qənaətcil bir istehsal prosesidir.O, qəliblər adlanan təkrar istifadə edilə bilən qəliblərdən əmələ gələn həndəsi cəhətdən mürəkkəb metal hissələrin istehsalı üçün istifadə olunur.Bu kalıplar ümumiyyətlə uzun xidmət müddəti təklif edir və onlar vizual olaraq cəlbedici komponentlər istehsal edə bilirlər.

    Döküm prosesi sobanın, ərinmiş metalın, tökmə maşınının və töküləcək hissə üçün xüsusi hazırlanmış kalıpdan istifadəni nəzərdə tutur.Metal sobada əridilir və sonra kalıp tökmə maşını həmin metalı kalıplara vurur.